Duurzaam ondernemen

Bij de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan voor Leeksterveld is ingezet op duurzaamheid.
Voor thema’s als bodem, water, landschap en ruimtegebruik zijn doelstellingen en bijbehorende maatregelen geformuleerd die moeten zorgen voor de realisatie van een duurzaam bedrijvenpark.
Leeksterveld is een bedrijvenpark dat gekenmerkt wordt door veel groen en water. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de eisen die aan het stedenbouwkundig ontwerp voor Leeksterveld zijn gesteld, zoals bijvoorbeeld:

  • het bebouwen van de relatief hoog gelegen gebieden met een zandlaag van meer dan 2,5 meter en het benutten van de lage delen met een dunne zandlaag voor waterberging
  • ruimte voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers
  • het gescheiden afvoeren van regenwater
  • het behoud en het versterken van bestaande houtsingels

LEEK / 24-10-2011 / Industrieterrein Leeksterveld, bedrijven en bedrijfspanden op een terrein met veel landschappelijke elementen / Foto: Omke Oudeman

Duurzaam ondernemen op Leeksterveld
De gemeente Leek en de Rabobank Noordenveld West Groningen vinden het belangrijk om kansen voor duurzaamheid te benutten. De bouw van een nieuw pand is hèt moment om duurzame keuzes te maken voor materiaalgebruik, energie, watergebruik en afval. Met een duurzaamheidscan worden de mogelijkheden in beeld gebracht. De gemeente Leek en de Rabobank stellen subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van een duurzaamheidscan voor bedrijven die zich vestigen op Leeksterveld. Meer informatie: download de flyer duurzaamheidsscan (pdf-bestand, 455 kB).

Ontwikkeling zonnepark Leeksterveld

Direct aansluitend op bedrijvenpark Leeksterveld wordt een zonnepark ontwikkeld. Hiermee kunnen alle bedrijven van Leeksterveld van groene stroom worden voorzien. De verwachting is dat de aanleg in 2016 van start gaat.

 

Initiatiefnemer Symen Jellema van Powerfield (rechts) met de Leekster wethouder van duurzaamheid, Hans Morssink

Initiatiefnemer Symen Jellema van Powerfield (rechts) met de Leekster wethouder van duurzaamheid, Hans Morssink