Regio Groningen Assen

De regio rond Groningen en Assen vormt de belangrijkste concentratie van bevolking en werkgelegenheid in Noord-Nederland. In deze, als Nationaal Stedelijk Netwerk aangewezen regio, werken 12 gemeenten en 2 provincies met elkaar samen. Voor de komende jaren zet de regio in op de volgende ambities:

  • komen tot een verdere bundeling van verstedelijking, waarbij uitgegaan wordt van de sterke punten in de regionale economie en van het bijzonder aantrekkelijke woon- en leefklimaat
  • het bewaren van de kernkwaliteiten van het gebied, te weten de combinatie van stad en het platteland, met een rijke diversiteit aan landschappen en woon- en werkmilieus

Het streven naar concentratie van verstedelijking betekent in de praktijk dat de meeste woningbouw en bedrijventerreinen in een beperkt aantal kernen wordt gerealiseerd. Leek is, mede door zijn gunstige ligging aan de rijksweg A7, één van die kernen. Met de ontwikkeling van het bedrijvenpark Leeksterveld geeft de gemeente Leek, samen met buurgemeente Noordenveld, inhoud aan haar taak binnen het Nationaal Stedelijk Netwerk Groningen – Assen. Kijk voor meer informatie over de regio Groningen-Assen 2030 op www.regiogroningenassen.nl

regio groningen-assen