Gemeente Leek en Omgevingsdienst helpen bedrijven om energie te besparen

Om bedrijven te helpen energie te besparen start de gemeente Leek met het pilotproject €nergiek Toezicht. Landelijk en mondiaal wordt hard gewerkt om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Daarom zijn er verschillende afspraken gemaakt om ook in Nederland het energieverbruik te verminderen.

Wettelijke plicht voor bedrijven om energie te besparen

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Deze plicht geldt voor bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit verbruiken of jaarlijks een verbruik van 25.000 m3 aan aardgas hebben. In de gemeente Leek gaat het om ongeveer 120 bedrijven met een dergelijke energieverbruik.

Deze bedrijven moeten aantonen of ze aan deze verplichtingen voldoen. Omdat dit voor alle partijen veel werk is, gaan de Omgevingsdienst en de gemeente met het plan €nergiek Toezicht de bedrijven op een positieve manier helpen. Insteek is, dat de deelnemende bedrijven met passende maatregelen geld kunnen verdienen.

Informatiebijeenkomst en ontzorgingstraject

Het project €nergiek Toezicht informeert en ondersteunt de bedrijven. In februari 2016 wordt een informatiebijeenkomst voor de bedrijven georganiseerd. Dan wordt ingegaan op wat er op de bedrijven af komt qua wetgeving, welke voordelen energiebesparende maatregelen hebben en hoe ze dit kunnen oppakken. Na de bijeenkomst kunnen ze zich aanmelden voor het zogenaamd ontzorgingstraject. Hierin kunnen ze, samen met een gekwalificeerde adviseurs, een plan van aanpak opstellen. Daardoor ontstaat inzicht in het huidige energieverbruik en de bespaarmogelijkheden. Samen met de adviseurs worden de te nemen maatregelen in de tijd weggezet, wordt berekend wat de maatregelen opleveren en ondersteuning en advies geboden bij de aanvraag/beoordeling van offertes.

Voordelen

Deze aanpak biedt de bedrijven alleen maar voordelen. Ze kunnen geld verdienen door minder aan energie uit te geven en professionele ondersteuning inschakelen tegen een scherp tarief. De gemeente en de Omgevingsdienst verwachten dat met deze aanpak de bedrijven de positieve kanten zullen zien en dat er met het ontzorgingstraject minder drempels zijn om te beginnen.

Het Project Energiek Toezicht wordt als pilot in de gemeente Leek gelanceerd om het vervolgens in alle gemeenten in de provincie Groningen toe te passen.